Агрегатор.мк

Секогаш информирани

Ohrid News

Претседателот на Совет на Општина Охрид, Живка Ангелоска врз основа на своите законски овластувања донесе решение за формирање на иницијативен...

Министерството за култура и Асоцијацијата на архитекти потпишаа меморандум за меѓусебна соработка во областа на архитектурата и заштитата на недвижното...

Агрегатор.мк 2019 © Сите права задржани.